Liczba Ludności

Stan ludności na dzień:

 

31.12.2008 r.

miasto Staszów: 16 156 osób

gmina                    11 106 osób

 Razem:                27 262 osoby

 

30.06.2009 r.

miasto Staszów: 16 137 osób

gmina                    11 076 osób

Razem:                27 213 osób
 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow