Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

 

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008  r.  o  udostępnianiu  informacji o  środowisku  i jego ochronie,   udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  

Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie w Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się

następująco:

 

 

data

 

miejsce spotkania

 

województwa

 

miejsce spotkania

 

województwa

 

14.09.2010

Wrocław

Siedziba oddziału

GDDKiA

ul. Powstańców Śląskich 186

 53-139 Wrocław

sala konferencyjna

 

dolnośląskie, opolskie

Kraków

Siedziba oddziału GDDKiA

ul. Mogilska 25,

31-542 Kraków,

sala konferencyjna - I

piętro

 

śląskie, małopolskie

 

15.09.2010

Poznań

Urząd Wojewódzki,

Al. Niepodległości 16-18,

Poznań

Sala Herbowa

 

wielkopolskie, lubuskie

Sandomierz

Ratusz

ul. Rynek 1, Sandomierz

Sala Narad

 

świętokrzyskie, podkarpackie

 

17.09.2010

Słupsk

Urząd Miasta, Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk

 

pomorskie, zachodniopomorskie

Łódź

Urząd Miasta Łodzi,

ul. Piotrkowska 104,

90-926 Łódź

Duża Sala Obrad Rady

Miejskiej

 

łódzkie

 

21.09.2010

Toruń

Urząd Wojewódzki -delegatura   w Toruniu 87-100 Toruń PI. Teatralny 2

 

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Biała Podlaska

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,I.

Brzeska 41

 

podlaskie, lubelskie

 

23.09.2010

Warszawa

Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5, Warszawa

 

mazowieckie

 

-

 

-

od 9:00 - możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko

16:30 - początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja     (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów.

Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA

 

W celu zapewnienia udziału w Konsultacjach jak największej liczby ludności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacji o rozpoczętych Konsultacjach społecznych

 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 -2015 wraz z odnośnikiem do strony   www.gddkia.gov.pl

 

Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst Prognozy ..."


Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:

Mirosław Musiel -   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (22) 375-87-15.

Paweł Zysk - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (22) 375-87-15

                    Jacek Wojtowicz - j. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl  (22) 375-88-97

 

Jacek Wojtowicz

Departament Środowiska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

tel. (0-22) 375-88-97

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow