PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego”

PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, zamówienie pn.: „Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 126615 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013


SIWZ
Załącznk nr 8 do SIWZ - wymagania techniczne

Wyjaśnienia do SIWZ (2013-07-02)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (23.07.2013)

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow