O strategii z organizacjami pozarządowymi

sp mW poniedziałek, 9 lutego, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji nad projektem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2025”. Na zaproszenie wystosowane przez burmistrza Leszka Kopcia licznie odpowiedzieli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadziła zastępca burmistrza Ewa Kondek. Spotkanie to było nie tylko elementem prac nad strategią, ale również formą szerszej współpracy i dialogu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Staszów.

Strategia to jeden z ważniejszych dokumentów, który określa cel, jaki gmina Staszów chce osiągnąć w najbliższym dziesięcioleciu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zapisami projektu strategii, a podczas dyskusji zgłosili swoje uwagi i propozycje ewentualnych zmian w zapisach. Wiele miejsca w trakcie dyskusji poświęcono na informację o tym, w jaki sposób będą realizowane poszczególne priorytety strategii. Wiele zgłaszanych uwag dotyczyło lokalizacji Muzeum Ziemi Staszowskiej, ewentualnych tras dla ścieżek rowerowych czy atrakcji turystycznych. W trakcie dyskusji padło również kilka ciekawych sposobów na zwiększenie potencjały i możliwości organizacji pozarządowych poprzez współfinansowanie działań przez nie realizowanych. Jednym z takich sposobów mógłby być tzw. „fundusz wkładu własnego”, czyli pieniądze, które pomogłyby zabezpieczyć wkład własny organizacji na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych. - Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie. To spotkanie pokazało, że sprawy miasta są ważne dla organizacji pozarządowych - mówi Ewa Kondek zastępca burmistrza Staszowa.

Konsultacje projektu strategii trwają do 13 lutego br.. Propozycje zmian należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub osobiście na specjalnych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej www.staszow.pl.

sp 4

sp 2

sp 6

sp 1

sp 5

sp 3

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow