MONITOR STASZOWSKI 2015/02

 monit 2015 02

„Monitor Staszowski" dostępny do pobrania

Zachęcamy do lektury

Redakcja

 

Spis treści:

 

- Sesje Rady Miejskiej 3-5
- Zostaw 1% w Staszowie 6
- Mieszkańcy wybrali sołtysów i przewodniczących osiedli 8
- LGD-y będą współpracować 9
- Inwestycje 10
- Burmistrz konsultuje Strategię 12
- Burmistrz wręczył „Arystotelesy” 13
- Młodzież zapobiega pożarom 14
- Marsz śladami powstańców styczniowych 15
- Pamięci zamordowanych redaktorów Odwetu 16
- Złota Borówka z Gienkiem Loską 17
- Gala staszowskiej Stambułki 18;
- Przegląd talentów przedszkolnych 19
- Gabriel Fleszar – profilaktycznie 20
- Centrum @ktywności Cyfrowej 21
- XXVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek 22
- Niepełnosprawni artyści na scenie 23
- SOK 24
- Akcja z jajem 27
- Gramy o najwyższe cele 28
- Pamięci Janusza Suchojada 29
- Burmistrz podziękował sportowcom 31
- 490 rocznica nadania praw miejskich 32

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow