Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Staszów od 1 lipca 2015 r.

 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na terenie miasta Staszowa wynosi 8,50 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie  na terenie miasta Staszowa wynosi: 18,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie na terenie wiejskim Gminy Staszów  z wynosi:

 • 1) 6,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec
 • 2) 12,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców
 • 3) 18,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców
 • 4) 24,00 zł miesięcznie , gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców
 • 5) 26,00 zł miesięcznie , gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców
 • 6) 28,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców
 • 7) 30,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców
 • 8) 32,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców
 • 9) 34,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 9 mieszkańców
 • 10) 36,00 zł miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje 10 mieszkańców.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie  na terenie wiejskim Gminy Staszów wynosi: 12,00 zł od jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata dla prowadzących działalność gospodarczą za 1 pojemnik odpadów zbieranych selektywnie na terenie Miasta i Gminy Staszów wynosi:

 • a) 120 l - 20,00 zł
 • b) 240 l - 30,00 zł
 • c) 1 100 l - 120,00 zł
 • d) KP 7 ( 7000 l) - 500,00 zł

Powyższą kwotę należy pomnożyć przez ilość zadeklarowanych pojemników w deklaracji.

Miesięczna opłata dla prowadzących działalność gospodarczą za 1 pojemnik odpadów zbieranych w sposób nieselektywny na terenie Miasta i Gminy Staszów wynosi:

 • a) 120 l - 30,00 zł
 • b) 240 l - 45,00 zł
 • c) 1 100 l - 180,00 zł
 • d) KP 7 ( 7000 l) - 700,00 zł

Powyższą kwotę należy pomnożyć przez ilość zadeklarowanych pojemników w deklaracji.

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                   

Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczonej na podstawie posiadanych deklaracji i nowych stawek opłat.

Jednocześnie Gmina Staszów zachęca właścicieli nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bowiem opłata za ich odbiór jest niższa, niż w przypadku nieselektywnej ich zbiórki.

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow