MONITOR STASZOWSKI 2015/03

 monit 2015 03

„Monitor Staszowski" dostępny do pobrania

Zachęcamy do lektury

Redakcja

 

 

Spis treści

- Sesje Rady Miejskiej 3-5
- Najlepszy czas na inwestycje 6
- Program maluch 7
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi 8
- Uczcili 25 lat samorządu 11
- 490. Rocznica Nadania Praw Miejskich 12
- Ratujmy bizony w Kurozwękach 14
- Sołtys Wiązownicy Małej wyróżniony 14
- Inwestycje 16-18
- Złote Gody 2015 20
- I Konferencja Senioralna w Staszowie 21
- Staszów świętował rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 22
- Szklarki 2015 23
- Od 55 lat w służbie mieszkańcom 25
- Młodzi gospodarze 29
- Konferencja podsumowująca projekt ZGOK 31
- Zakończenie roku szkolnego 32
- Jubileusz Kleksów 36
- Zakończenie roku w SSM 37
- Było, jest i będzie w SOK 38
- Sport 44-50
- Wakacje 2015 51-52

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow