Nauczyciele chwycili za broń... sportową

tmKilkadziesiąt osób wzięło udział w III Ogólnopolskim Turnieju Strzeleckim Pracowników Oświaty. Zawody rozegrano na strzelnicy Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie. O medale i puchary walczyło ponad 40 zawodników. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP oraz Zarząd Oddziału ZNP w Staszowie.

 

Do Staszowa przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty reprezentujący między innymi Sosnowiec, Sandomierz, Opatów, Bodzechów, Małogoszcz, Baćkowice, Rytwiany, Połaniec. Nie zabrakło też staszowskich drużyn.
Zawody otworzyli: prezes staszowskiego Oddziału ZNP Zbigniew Błasiński, dyrektor Zespołu Szkół Izydor Grabowski oraz Jolanta Macias – kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Staszowie. Po prezentacji każdej z drużyn i przedstawieniu zasad rozgrywania zawodów przystąpiono od konkurencji strzeleckich. Nauczyciele strzelali do tarcz na odległość 50 metrów w pozycji leżącej z karabinu KBKS oraz z 10 metrów w pozycji stojącej z broni pneumatycznej długiej. Każdy z zawodników w obu konkurencjach oddawał po 13 strzałów. Ocenianych było 10 najlepszych trafień. O wyniku zarówno drużynowym, jak i indywidualnym decydowała suma zdobytych punktów. Znakomitą dyspozycję strzelecką potwierdzili nauczyciele ze Staszowa. Drużyna Ogniska ZNP nr 4 w Staszowie wygrała w konkurencji KBKS i zajęła II miejsce w strzelaniu z broni pneumatycznej, natomiast Mariusz Siłka zajął 3 miejsce indywidualnie, a Zbigniew Błasiński również 3 miejsce w pucharze Prezesów.

Nagrody, puchary oraz dyplomy zwycięzcom i uczestnikom zawodów wręczali Ewa Kondek - zastępca Burmistrza Staszowa, Wanda Kołtunowicz – Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Zbigniew Błasiński – Prezes Oddziału ZNP w Staszowie oraz Izydor Grabowski – Dyrektor Zespołu Szkół. Fundatorami nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów., Zarząd Główny ZNP, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Zarząd Oddziału ZNP w Staszowie, Starosta Staszowski.

Pełne wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Broń kulowa KBKS-drużynowo

1.Ognisko ZNP nr 4 w Staszowie
2.Oddział ZNP w Rytwianach
3.Oddział ZNP w Połańcu

Broń pneumatyczna- drużynowo
1. Oddział ZNP w Opatowie
2. Ognisko ZNP nr 4 w Staszowie
3. Oddział ZNP w Staszowie

Finał argentyński- indywidualnie
1. Cheba Jacek - Oddział ZNP w Opatowie
2. Rogala Stanisław – Oddział ZNP w Połańcu
3. Siłka Mariusz - Oddział ZNP w Staszowie

Puchar prezesów- kobiety
1. Kołtunowicz Wanda - Prezes Okręgu Świętokrzys. ZNP
2. Jakubowska Renata – Prezes Oddziału ZNP w Baćkowicach
3. Załucka Iwona - Prezes Oddziału ZNP w Sosnowcu

Puchar prezesów- mężczyźni
1. Brzeski Zbigniew – Prezes Oddziału ZNP w Połańcu
2. Soroka Andrzej - Prezes Oddziału ZNP w Opatowie
3. Błasiński Zbigniew - Prezes Oddz. ZNP w Staszowie

 

t1

t2

t4

t3

t5

 

 

 

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow