Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Panstwa i PKP S.A praw do nieruchomości pozostających we władaniu PKP S.A niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia. Pełna treść Obwieszczenia

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow