XIV Sesja Rady Miejskiej

20150929sesjaSMGmina Staszów wspólnie z Powiatem Staszowskim wyremontują kompleks sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i ZS Nr 2. Koszt inwestycji zamknie się kwotą ok. 180 tys. zł, z czego wkład budżetu gminy wyniesie ok. 25%. W ramach zadania renowacji zostaną poddane urządzenia lekkoatletyczne oraz boisko do piłki nożnej i siatkowej. Stosowna uchwała była jednym z punktów czternastej Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się w dniu 29 września 2015 roku.

 

 

 

DSC 1922

DSC 1897

DSC 1912

W porządku obrad znalazły się uchwały w sprawie:

  • udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu;
  • dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015 – 2027;
  • wprowadzenia zmian do Statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie;
  • zmiany do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/411/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego;
  • wyrażenia zgód na nabycie i zamiany nieruchomości gruntowych.

DSC 1877Burmistrz Leszek Kopeć

Radni przyjęli także sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2015 roku. Wysłuchali również informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza dotyczących oświadczeń majątkowych.

 

 

DSC 1883

Sesję poprzedziła miła uroczystość wręczenia podziękowań od Burmistrza dla Weroniki Orzechowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Kurozwękach, która za swoją aktywność została powołana w skład Kapituły ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł".

DSC 1890

Burmistrz Leszek Kopeć skorzystał także z okazji i na Sesji pogratulował pracownikowi UMiG Staszów – Ireneuszowi Kapuście zdobycia tytułu Mistrza Polski w łucznictwie osób niepełnosprawnych.

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow