Porządek w zabudowie stref inwestycyjnych

strefa wrzesien mNa wtorkowej sesji Radni Miejscy wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Staszów do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla istniejącej strefy „A" oraz planowanych do realizacji stref „B" i „C" w Grzybowie. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego określi zasady kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy na terenie stref. Dokument będzie jednym z elementów, który przyczyni do stworzenia dogodnych warunków potrzebnych dla rozwoju

 

Przełoży się to zarówno na podniesienie konkurencyjności regionu, jak również pobudzenie przedsiębiorczości, a także przyciągnięcie inwestorów z regionu i spoza jego granic. - Pracujemy nad przygotowaniem oferty inwestycyjnej. Chcemy, aby jak najpełniej odpowiadała ona potrzebom inwestorów. Plan zagospodarowania jest jednym z niezbędnych elementów takiej oferty – mówi Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

strefa wrzesien 2

strefa wrzesien 1

strefa wrzesien 3

 

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow