Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:

Więcej…

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Więcej…

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880) informujemy, że wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego na terenie gminy, podlegają zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. mapę zasadniczą z zaznaczeniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni.
Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art.1, ust.1, pkt.1a w związku z pkt. 13 części I załącznik do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) podlega jednorazowej opłacie skarbowej w wysokości 120,00 zł.
W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zgłoszenia powyższych instalacji do UMiG w Staszowie, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Formularz ZGŁOSZENIA eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (plik do pobrania)

 

APEL


Szanowni Mieszkańcy,

11 listopada obchodzimy 97. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zwracam się do Państwa z apelem o wywieszenie tego dnia biało - czerwonych flag. Gestem tym manifestujemy naszą jedność, solidarność i szacunek dla naszej wspólnoty, którą te barwy symbolizują.
Wywieszając flagę nie tylko wyrazimy swoje przywiązanie do Ojczyzny, ale oddamy hołd pokoleniom Polaków, którzy zachowali wierność narodowym barwom.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
(-) mgr Leszek Kopeć

 

Zaproszenie

maszglos-001

 

Strona 8 z 122

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow