Inwestycje

Będzie modernizacja targowicy

20121031targmWładze samorządowe Miasta i Gminy Staszów pozyskały ok. 1 mln zł na modernizację targowicy miejskiej w Staszowie.  W dniu 30 października 2012 roku w Kielcach została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Gminą Staszów. Podpisana umowa dotyczy przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

Więcej…

 

Bezpłatna nauka pływania dla uczniów z Gminy Staszów

basen_3Od 22 października,  244 uczniów klas II i 233 uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Staszów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie pozyskał trzydzieści tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych na zadanie pn. „Powszechna nauka pływania. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnastyki i lekkoatletyki w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową wśród uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Staszów”. Całkowita wartość programu to sześćdziesiąt tysięcy złotych, połowę tej kwoty wyasygnowano z budżetu miasta, dzięki czemu za zajęcia nie płacą rodzice uczniów.

Więcej…

 

Place zabaw i chodniki na Osiedlu „Wschód”

dsc_0536Nowe chodniki z kostki są układane pomiędzy blokami 1, 14 i 16 przy ul. Mickiewicza w Staszowie. Łączna powierzchnia dróg spacerowych to około 218 metrów kwadratowych. Gmina Staszów zapłaci za tą usługę 23 217,00 zł.
Również w tej okolicy powstają dwa place zabaw o powierzchni 130 i 412 metrów kwadratowych. Huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica oraz kilka innych atrakcji będzie dostępne dla dzieci jeszcze w tym miesiącu. Wartość inwestycji to 83 025,00 zł.

 

Więcej…

 

Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Staszowie

dsc_0512Trwa rozbudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 na Osiedlu „Wschód” w Staszowie. Do końca listopada powstaną dwie nowe sale dydaktyczne oraz przebudowana zostanie część istniejącego budynku, która przeznaczona będzie na łazienki. Elewacja budynku zostanie ocieplona, wykonany będzie remont pokrycia dachowego oraz nowe zadaszenie nad wejściem.  Powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również wykonanie drenażu wokół całego obiektu.
Koszt całkowity inwestycji to 511 314,69 zł,  przy czym wykonanie termomodernizacji zostanie dofinansowane kwotą 300 000,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Więcej…

 

Drugi Klub Dziecięcy i bezpłatna opieka na dziećmi w Staszowie

2012_10_01_klub_gn_003Przy Przedszkolu Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II otwarto Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk”, w którym prowadzona jest opieka nad dziećmi w wieku od jednego roku do trzech lat. To już druga taka placówka w Staszowie.
Stworzenie tego miejsca było możliwe dzięki dofinansowaniu z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch” na 2012 rok”. Wysokość dotacji wyniosła 70% kosztów kwalifikowanych tj.: 84 593,00 zł.

 

 

Więcej…

 

Rusza budowa mostu na Wiśle

20121001mostmW dniu 1 października 2012 roku podpisana została umowa na budowę mostu na Wiśle w Połańcu. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014 roku. Budowę będzie prowadzić  konsorcjum trzech firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych "Mosty – Łódź”, Vistalu Gdynia i Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 178 mln złotych. Realizacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Długość 13 przęsłowego mostu wyniesie 955 metrów, wysokość nad terenem – 18 metrów. W skład inwestycji wchodzą również : drogi, skrzyżowania, chodniki, drogi dojazdowe, odwodnienie terenu, zbiornik retencyjny. Koncepcja została opracowana przez firmę Schüβler.

Podpisanie umowy pomiędzy samorządami województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego oraz właściwymi Zarządami Dróg Wojewódzkich odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Władze Miasta i Gminy Staszów oraz Powiatu Staszowskiego od wielu lat zabiegają o rozpoczęcie kluczowej dla rozwoju regionu budowy mostu. Jego realizacja podniesie atrakcyjność inwestycyjną Staszowa. Wraz z mostem powiązane są także inwestycje w układ drogowy, w tym obwodnicowy, na trasach które będą prowadzić do przeprawy na Wiśle.

 

Remont Ratusza

20120927RatusmzRuszyła długo oczekiwana odnowa budynku Ratusza w Staszowie. W dniu 27 września 2012  wokół obiektu pojawiły się rusztowania. Zadanie realizuje wyłoniony w przetargu wykonawca -  firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba. Łączny koszt inwestycji opiewa na 117 900 zł. W zakres renowacji wchodzą:

-Usuwanie warstwy malarskiej
-Malowanie budynków
-Roboty remontowe i renowacyjne
-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
-Montaż rynien.
Zakończenie prac zaplanowane jest na 30 października 2012 roku.

 

Podpisano umowę w sprawie opracowania koncepcji układu obwodnicowego Staszowa

20120926obwodnicz01mPo dwóch latach od momentu zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim, w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją układu obwodnicowego Staszowa, w dniu 24 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowę w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu".

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Zbigniew Kwaśny – dyrektor ds. Projektowych.

Więcej…

 

Inwestycje drogowe

jasien2Widoczne są postępy w przebudowie drogi Wola Osowa - Jasień. Łączny koszt to 753 869,98 zł. Na realizację inwestycji pozyskano kwotę 527 569,98 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na ukończeniu jest również ul. Na Kępie w Staszowie, której koszt wykonania wyniesie 131 986,38 zł oraz droga Oględów - Niemścice za 291 067,20 zł. Obydwie inwestycje są realizowana w ramach dotacji pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie kwota dofinansowania obydwóch inwestycji to 346 057,00 zł..

Trwają prace na drodze dojazdowej do plaży Jeziora Chańcza, na odcinku znajdującym się w granicy Gminy Staszów. Koszt  inwestycji 76 250,75 zł.

Więcej…

 

Staszów realizuje inwestycje

boisko_kurozweki_1Zakończono realizację części zadań wykonywanych w ramach Programu Rozwoju Odnowy Wsi Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 046 828 zł. W ramach działania wybudowano 4 place zabaw w: Sielcu, Krzczonowicach, Oględowie i Woli Osowej za kwotę 209 611 zł.
Rozpoczęto zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Koniemłotach za kwotę 337 217 zł. Na etapie wykończeniowym jest zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Kurozwękach, w ramach którego powstanie nowoczesne boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw za łączną kwotę 500 000 tys zł.
Wniosek na wykonanie powyższych zadań został złożony przez gminę Staszów w październiku 2011 roku, do Lokalnego Grupy Działania Białe Ługi. Został on pozytywnie oceniony przez Radę LGD jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju.

 

Więcej…

 

Strona 9 z 12

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow