Zamówienia w jednostkach organizacyjnych

Informujemy, iż jednostki

- Przedszkole nr 3, Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk", posiadają własny serwis Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod adresem http://www.pp3.bip.staszow.pl,

- Przedszkole nr 8, Klub Dziecięcy w Staszowie, Żłobek w Staszowie, posiadają własny serwis Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod adresem http://www.pp8.bip.staszow.pl

Utrzym.i funkcjonowanie Żłobka w Staszowie w r. proj.Wsparcie dla życia zawod.i rodzinnego w Gm.Staszów współfin.z EFS w PO KL Dz.1.5 Wspieranie rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzin.-dost.pom dyd.,sprz.komp.oraz śr.czyst.(powt.cz.1,3) (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 234883-2012; data zamieszczenia: 07.11.2012

SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna
formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy
Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 496740 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

 

Utrzym.i funkcjonowanie Klubu Dziecięc. "Wesoły Pajacyk" w Staszowie w r.proj."Wsparcie dla życia zawod.i rodzin.w Gm.Staszów", współfin.z EFS w PO KL Działanie 1.5 Wspieranie rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzin.-dost.żywn.cz.2,4,5 (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Numer ogłoszenia: 233001-2012; data zamieszczenia: 05.11.2012


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 241895-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012

 

Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach proj.Wsparcie dla życia zawod.i rodzin. w Gm.Staszów współfin. z EFS w PO KL Działanie 1.5 Wspieranie rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzinnego-dost.żywn.(zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 232327-2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna
formularz asortymentowo-cenowy - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 232327-2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 247605-2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

 

Utrzym. i funkcjonowanie Klubu Dziecięc. w Staszowie w r.proj. Wsparcie dla życia zawod.i rodzinnego w Gm.Staszów, współfin.z EFS w PO Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzinnego-dost.żywn.cz.4,5,9 (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Numer ogłoszenia: 232155-2012; data zamieszczenia: 02.11.2012


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA część 5 i 9

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 496856 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Staszowie w ramach projektu Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - dostawa żywności części 4,5,9

 

Strona 3 z 8

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow