Zamówienia w jednostkach organizacyjnych

Informujemy, iż jednostki

- Przedszkole nr 3, Klub Dziecięcy "Wesoły Pajacyk", posiadają własny serwis Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod adresem http://www.pp3.bip.staszow.pl,

- Przedszkole nr 8, Klub Dziecięcy w Staszowie, Żłobek w Staszowie, posiadają własny serwis Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod adresem http://www.pp8.bip.staszow.pl

Utrzymanie i funkcj. Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawod. i rodzin. w Gm. Staszów współfin. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspieranie rozw. na rzecz godzenia życia zawod. i rodzin.-dost. żywn. (powt. cz. 2,4 i 5)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 410831 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna
formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawod. i rodzinnego w Gm. Staszów współfinan. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspie rozw. na rzecz godz życia zawod. i rodzin.-dost. żywn (powt. cz. 4,5 i 9)(zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 223219 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012

SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna
formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

SPROSTOWANIE INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawod. i rodzinnego w Gm. Staszów współfin. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godz. życia zawod i rodzin-dostawa żywn (powt. cz. 2, 4, 5 i 9)(zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 222987-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (część 4,5 i 9)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 433776 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 30366 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

SPROSTOWANIE do INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 30.10.2012 r.

 

Utrzym.i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawod.i rodzin.w Gm.Staszów współfin. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspieranie rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzin.-dostawa żywności (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 217303 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna
formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 2,4 I 5

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘSCI NR 8

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 6

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 232345-2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 28001-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013

 

Strona 5 z 8

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow