Budżet na 2016 rok uchwalony

  • Drukuj

IMG 0132Ponad 73,5 milionów złotych po stronie dochodów i ponad 72,5 milionów złotych po stronie wydatków. Tak przedstawiają się najważniejsze liczby w projekcie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w Staszowie. Podczas ostatniej w 2015 roku Sesji Rady Miejskiej w Staszowie podjęto siedem uchwał. Tematem były kwestie finansowe, a także sprawy związane z przyjęciem Gminnego Programów Profikaltyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad projektem Budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok.

Plan dochodów i wydatków na przyszły rok przedstawia się następująco: Po stronie dochodów zaplanowano 73 532 340,76 złotych. Po stronie wydatków zaplanowano 72 532 340,76 złotych, z czego wydatki majątkowe określono na poziomie 6 464 287,31 złotych. Wydatki będą o 1 milion złotych niższe od dochodów. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę kredytów. Burmistrz Leszek Kopeć podczas krótkiego wystąpienia przedstawił główne założenia budżetowe na przyszły rok. Wyjaśniał, że zarówno po stronie dochodów jak też wydatków, będą zachodzić zmiany powodowane między innymi pozyskiwaniem przez Gminę Staszów środków z unijnych dofinansowań. Przekonywał, że nadchodzące lata to ostatni moment, aby skutecznie powalczyć o środki, które pobudzą rozwój gminy. Po odczytaniu opinii Komisji Rady Miejskiej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz krótkiej dyskusji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła projekt budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok.IMG 0132

IMG 0093

IMG 0154

IMG 0171

IMG 0103

IMG 0110