Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie

  • Drukuj
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały  Rady Miejskiej w Staszowie


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu  konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
        
Opinie i uwagi należy składać do dnia 30 września 2010 r. na „Formularzu zgłaszania uwag  ...” w formie pisemnej  na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”) lub pocztą tradycyjną  w p. 302 tut. Urzędu.

 Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Konsultacje rozpoczynają się od 18 września 2010 r. i zostaną zakończone 30 września 2010 r.

Projekt uchwały oraz  Formularz zgłaszania uwag dotyczących projektu opublikowany został na stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów www.staszow.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Staszów lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji