Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

  • Drukuj

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Panstwa i PKP S.A praw do nieruchomości pozostających we władaniu PKP S.A niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia. Pełna treść Obwieszczenia