INFORMACJA

  • Drukuj

Informuję, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia XIX Sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 14 stycznia 2016 roku z godziny 13:30 na godzinę 11:30.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz