Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

  • Drukuj

Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

Pełna treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia