Porządek w zabudowie stref inwestycyjnych

  • Drukuj

strefa wrzesien mNa wtorkowej sesji Radni Miejscy wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Staszów do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla istniejącej strefy „A" oraz planowanych do realizacji stref „B" i „C" w Grzybowie. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego określi zasady kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy na terenie stref. Dokument będzie jednym z elementów, który przyczyni do stworzenia dogodnych warunków potrzebnych dla rozwoju

 

Przełoży się to zarówno na podniesienie konkurencyjności regionu, jak również pobudzenie przedsiębiorczości, a także przyciągnięcie inwestorów z regionu i spoza jego granic. - Pracujemy nad przygotowaniem oferty inwestycyjnej. Chcemy, aby jak najpełniej odpowiadała ona potrzebom inwestorów. Plan zagospodarowania jest jednym z niezbędnych elementów takiej oferty – mówi Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

strefa wrzesien 2

strefa wrzesien 1

strefa wrzesien 3