Strategia Miasta i Gminy Staszów

  • Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały Nr X/77/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem:

1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,

2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, www.bip.staszow.pl

 

 

Linki: