logo KDR staszow pgn-baner

dopalacze banerUWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO GMINY STASZÓW OD DNIA 01.01.2016 ROKU

NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO: PKO Bank Polski SA 61 1020 2629 0000 9702 0330 0787

 

 

Niemścice/Ponik i Mostki w finale turnieju siatkówki

turniej siatka mSześć drużyn wystąpiło w Turnieju Sołectw w piłce siatkowej organizowanym w ramach projektu "Młodzi Gospodarze". Turniej rozegrano w minioną niedzielę 16 sierpnia w hali sportowej Zespołu szkół im. papieża Jana Pawła II w Czajkowie. Zespoły rywalizujące o prawo startu w finale podzielono na dwie grupy.

 

 

Więcej…

 

39. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza

kotlarz mW poniedziałek 17 sierpnia, na cmentarzu parafialnym w Koniemłotach, krótką modlitwą uczczono pamięć ks. Romana Kotlarza, obrońcy robotników w czasie protestów radomskich w 1976 r. We wtorek, 18 sierpnia, minęło 39 lat od śmierci kapłana, który za swoją postawę i obronę robotników był wieloktrotnie represjonowany przez SB, płacąc cenę zdrowia i życia. W uroczystości wziął udział Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Więcej…

 

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości na osiedlu „Ogrody"

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów położonych w Staszowie na osiedlu „Ogrody”
Przedmiot przetargu:
1/ Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 4752 o powierzchni 1231 m.kw.
2/ Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5286/6 o powierzchni 896 m.kw.
3/ Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5286/7 o powierzchni 1357 m.kw.
4/ Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5286/8 o powierzchni 831 m.kw.


Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów położonych w Staszowie na osiedlu „Ogrody”
Przedmiot przetargu:
1/ Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 5286/10 o powierzchni 202 m.kw., 2046/7 o powierzchni 918 m.kw. i 2085/15 o powierzchni 19 m.kw. - ogólna powierzchnia 1139 m.kw.
2/ Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 2046/8 o powierzchni 167 m.kw., 2085/16 o powierzchni 808 m.kw. i 5286/11 o powierzchni 7 m.kw. - ogólna powierzchnia 982 m.kw.
3/ Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2085/17 o powierzchni 806 m.kw.
4/ Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2085/18 o powierzchni 678 m.kw.


 

 

Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Powiatu Staszowskiego (plik do pobrania)

 

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w dniu 10 września 2015 roku, w godzinach od 14:00 do 16:00, w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.
Tematem spotkania będzie wypracowanie kierunków rozwoju obszarów działania oraz przekazanie informacji o możliwości pozyskiwania środków w nowym okresie programowania.
Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania własnych oczekiwań, potrzeb oraz obszarów życia wymagających wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
(-) Leszek Kopeć

 

Przeciw wykluczeniu społecznemu

projekt CIS mOd 1 czerwca Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, realizuje kolejny projekt, który ma dać szansę powrotu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Na swój projekt pozyskało 70 tysięcy złotych. Projekt realizowany przez staszowski CIS jest adresowany do 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te, w ramach kontraktów socjalnych zostały skierowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej.

Więcej…

 

Wielkie kwestowanie w parku i koncert dla Karoliny

koncert dla karoliny mW niedzielę, 2 sierpnia w parku Zalew nad Czarną mieszkańcy Staszowa i okolic pokazali, że wspólne działanie przynosi znakomite owoce. Koncert charytatywny zorganizowany dla Karoliny Juszczyk cieszył się dużym powodzeniem. Dopisała pogoda, publiczność i dobre humory. Staszowianie pokazali, że potrafią działać i pomagać. Pomysłodawcą koncertu była grupa staszowian zorganizowana w społecznym komitecie. Koncert rozpoczął się o godzinie 14. Przez całe popołudnie i wieczór na scenie odbywały się występy muzyczne, natomiast na terenie parku dziesiątki wolontariuszy kwestowało na rzecz Karoliny.

 

Więcej…

 

Staszowski PKS dowiezie i odwiezie uczniów

pks logoPonad 700 tysięcy złotych zapłaci gmina Staszów za dowóz dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek integracyjnych w nadchodzącym roku szkolnym. Przed kilkoma dniami rozstrzygnięto przetarg na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej oraz uczniów niepełnosprawnych na terenie Miasta i Gminy Staszów, w roku szkolnym 2015/2016.

Więcej…

 

Ogłoszenie

 Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów położonych w Staszowie:
1. Działka położona w Staszowie przy ul. Łazienkowskiej oznaczona numerem ewidencyjnym 5889/4 o powierzchni 48 m.kw.;
2. Działka położona w Staszowie przy ul. Sudeckiej oznaczona numerem ewidencyjnym 1104/4 o powierzchni 5 m.kw. i 1104/6 o powierzchni 27 m.kw. (ogólna powierzchnia - 32 m.kw.).

 

 

Chodnik połączy osiedle z zalewem nad Czarną

mostek mGmina Staszów ogłosiła przetarg na wykonanie chodnika, który połączy osiedle Oględowska z parkiem „Zalew nad Czarną". Inwestorem zadania jest Gmina Staszów, a ogłoszony przetarg dotyczy budowy szlaku turystycznego pieszego o długości około 210 metrów wraz z oświetleniem zewnętrznym.

 

 

Więcej…

 

Nowe place zabaw cieszą oko... i dzieci

place zabaw mPrzed nadejściem wakacji w Gminie Staszów powstały kolejne, nowe place zabaw. W sumie jest ich sześć, a budowa była możliwa, dzięki pozyskaniu przez Gminę Staszów dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pokryło ono połowę kosztów kwalifikowanych. Nowe obiekty rekreacyjne dla dzieci wybudowano w Czajkowie Południowym, Łukawicy, Smerdynie, Stefanówku, Wiśniowej oraz w Wiązownicy Kolonii

Więcej…

 

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

W sobotę, 1 sierpnia 2015 roku, o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie na terenie powiatu staszowskiego trening uruchomienia syren alarmowych. Trening powiatowy umożliwi jednocześnie upamiętnienie obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Ogłoszenie


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI STASZOWA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI , A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE SEGREGACJI ODPADÓW, REALIZOWANE PRZEZ ZGOK SP. Z O. O. W RZĘDOWIE

Więcej…

 

MONITOR STASZOWSKI 2015/03

 monit 2015 03

„Monitor Staszowski" dostępny do pobrania

Zachęcamy do lektury

Redakcja

 

Więcej…

 

Kolejne 600 tysięcy złotych na odbudowę dróg

wiaz-gran mGmina Staszów pozyska kolejne 600 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach dotacji przyznawanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach promesy przewidziano dofinansowanie dla następujących zadań: Przebudowa i remont drogi gminnej nr 003798T Dobra – Pocieszka o łącznej długości ponad 1,5 kilometra, przebudowa ul. Towarowej i Nasiennej w Staszowie o łącznej długości ok. 500 metrów oraz przebudowa ok. 800 metrowego odcinka drogi gminnej nr 0036722T w Krzczonowicach.

Więcej…

 

Staszów w literaturze - podsumowanie pleneru

plener mW piątek, 17 lipca, grupa blisko 30 literatów podsumowała plener literacki "Staszów w literaturze". Było to już 7 spotkanie twórców w mieście nad Czarną. W czasie pleneru odbyły się liczne spotkania autorskie, natomiast w piątek, z literatami spotkała się zastępca burmistrza Staszowa Ewa Kondek, która w imieniu burmistrza Leszka Kopcia podziękowała za zorganizowanie pleneru i wyraziła nadzieję, że Staszów stanie się dla uczestników inspiracją przy pisaniu nowych opowiadań, wierszy czy powieści.

Więcej…

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

logo kfsKrajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.  
W 2015 r. środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.
Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

Więcej…

 

Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej ws. dopalaczy

logo PISW ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Funkcjonują pod różnymi nazwami "dopalacze" „środki zastępcze" „środki kolekcjonerskie" lub „nowe narkotyki". Pod tymi nazwami kryją się substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, lub produkty (rośliny, grzyby lub ich część), których zadaniem jest imitowanie działań tradycyjnych narkotyków czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje.

Więcej…

 

Wyjątkowy piknik w Parku im. A. Bienia

P7190367mAtrakcyjny piknik w parku im. Adam Bienia zorganizowało staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Festynowi towarzyszył kiermasz i wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Była też loteria fantowa, koncert zespołu Goldstar oraz liczne atrakcje dla dzieci.

Prace niepełnosprawnych artystów znalazły uznanie wśród zwiedzających wystawę. Na uwagę zasługiwała staranność ich wykonania, ciekawy dobór tematów i kolorystyki. Na kiermaszu nabyć można było także ręcznie wykonaną biżuterię, pięknie dekorowane artykuły gospodarstwa domowego i ozdoby. Ich jakość docenili wszyscy zwiedzający wystawę i kiermasz. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele lokalnego samorządu z-ca burmistrza Ewa Kondek, starosta Michał Skotnicki i wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz.

Więcej…

 

Święto Policji w rytwiańskiej Pustelni

swieto policji mW piątek, 17 lipca, z udziałem zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – insp. Zbigniewa Kotarskiego oraz zastępcy burmistrza Staszowa Ewy Kondek, odbyły się w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach doroczne obchody Powiatowego Święta Policji. Wśród gości byli ponadto posłowie, przedstawiciele samorządów gmin i powiatu staszowskiego oraz przedstawiciele instytucji regionu i służb mundurowycyh.

Więcej…

 

Konferencja podsumowująca projekt ZGOK

konferencja podsumowanie zgok mW piątek, 16 lipca w Sielcu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy". W konferencji wzięli udział przedstawiciele Gminy Staszów: zastępca burmistrza Ewa Kondek oraz Artur Sularz, pełnomocnik ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Konferencję zorganizował Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Więcej…

 

Nie daj się oszukać - sprawdź paragon

akcja sprawdz paragon mZachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon". Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź paragon" rusza w lipcu. Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

Więcej…

 

Klimatyzowana SOK-owirówka

klimatyzacja SOK mStaszowski Ośrodek Kultury rozpoczyna kolejną inwestycję. Po gruntownie zmodernizowanej sali widowiskowej przyszła pora na realizację kolejnego projektu, który sprawi, że komntakt z kulturą będzie jeszcze bardziej komfortowy. Dzięki pozyskanemu przez placówkę dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu „Staszowska SOKowirówa z klimatyzacją" zainwestowanych zostanie ponad 150 000 złotych. Projekt zakłada między innymi zakup i instalację dodatkowego oświetlenia, wyposażenia sceny w estradowy zestaw perkusyjny oraz wzmacniacze gitarowy i basowy a także zakup urządzeń dla potrzeb akustyka.

Więcej…

 

Przebudowa dróg w Gminie Staszów

kurozweki mTrwają odbudowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Staszów. Prace drogowe koncentrują się w okolicach Kurozwęk, oraz na odcinku drogi gminnej Wiązownica Duża – Granicznik. W Kurozwękach trwają prace przy przebudowie dwóch odcinków, które gmina Staszów przejęła po przebudowie drogi wojewódzkiej Chmielnik – Staszów i wybudowaniu obwodnicy Kurozwęk. Inwestycja o wartości ponad 1 miliona złotych realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2015. Gmina Staszów pozyskała na realizację tego zadania dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Więcej…

 

Nowy chodnik między Rajską a Kościelną

chodnik mW Staszowie trwa przebudowa chodnika łączącego ulice Kościelną i Rajską w centrum miasta. Łącznik pomiędzy w/w ulicami jest popularnym traktem wśród mieszkańców miasta i od dawna wymagał poprawy nawierzchni. Prace przebiegają sprawnie i szybko, jednak przez najbliższe tygodnie trakt pieszy będzie wyłączony z ruchu. Przebudowa chodnika kosztować będzie 40 000 złotych. Inwestorem zadania jest Gmina Staszów.

Więcej…

 

Strona 7 z 67

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

dyzury_aptek

krew

2015pife

zaszczepwsobiechecszczepien

korab_logo
mania_dzialania_mini

PIS

ebok pgnig

2012POKLsm

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości