XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Ogłoszenie


W dniu 5 grudnia 2008 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Tematem obrad sesji będzie m.in.:


Podjęcie uchwał w sprawie:


  1. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/177/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na 2008 rok – projekt nr 354/08,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok – projekt nr 355/08,
  3. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o.o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków – projekt nr 335/08,
  4. określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009 – projekt nr 346/08,
  5. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – projekt nr 348/08,
  6. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej – projekt nr 349/08,
  7. ustalenia stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 347/08,
  8. podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o.o. w Staszowie – projekt nr 353/08,
  9. nadania odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta” – projekt nr 356/08.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Kryspin Bednarczyk

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow