Ogłoszenia sądowe

Sąd rejonowy w Sandomierzu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Staszowie w sprawie z wniosku Gimny Połaniec o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przesyła w załączeniu ogłoszenie sądowe o ustanowieniu kuratora procesowego oraz ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego z prośbą o ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń tamt. Urzędu oraz o umieszczenia na stronie internetowej Urzędu na okres jednego miesiąca.

20130708ogloszeniesadowe01

 

20130708ogloszeniesadowe02

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow