Wzmocnienie potencjału pracowników UMiG w Staszowie

2012POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie : 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


GMINA STASZÓW realizuje projekt
„Wzmocnienie potencjału pracowników UMiG w Staszowie"
Okres realizacji projektu od 2012-07-02 do 2012-11-30

W ramach projektu pracownicy UMiG Staszów wezmą udział w szkoleniach z zakresu:
1. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów
2. Kodeks Postępowania Administracyjnego
3. Prawo pracy w praktyce w aspekcie najnowszych zmian na rok 2012
4. Kontrola Zarządcza i Audyt
5. Ustawa o ochronie i informacji niejawnych i aktów wykonawczych
6. Kontrola i audyt zamówień publicznych
7. Prawo Zamówień Publicznych dla jednostek JST
8. Zamówienia publiczne do 14 000 euro z uwzględnieniem zasad dyscypliny finansów
9. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami + podziały nieruchomości
10. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
11. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
12. VAT w jednostkach budżetowych oraz zmiany na 2012 r.
13. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych w 2012
14. Przepisy dot. budowy, przebudowy dróg publicznych, gospodarowania nieruchomościami w pasach drogowych
15. Prawo budowlane, realizacja procesu inwestycyjnego
16. Praktyczne aspekty zgodnie ze specustawą drogową
17. Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL i POIG
18. Marketing terytorialny – skuteczne metody promocji JST
19. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska
20. Gospodarka wodno – ściekowa w świetle ustawy prawo wodne
21. Ocena oddziaływania na środowisko
22. Ustawa o systemie oświaty - nowelizacja
 

Przedstawiciele sołectw wezmą udział w szkoleniu z zakresu:
Przygotowanie i rozliczanie projektów unijnych

 

Więcej: Ulotka 2012pokl.pdf

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow