Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2013

Obwieszczenie Wojewiedy Świętokryzskiego z dnia 13.11.2013 r. Znak: IN.VIII.752.9.2013 dotyczącego ogłoszenia decyzji potwierdzającej na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji  przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem, 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do gruntu zajętego pod linie kolejową, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A. niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

20131119s0

20131119s1

20131119s2

20131119s3

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow