Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji staszowskiego rynku

zmiany w koncepcji nr 2 m17 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie podczas, którego dyskutowano na temat przebudowy staszowskiego rynku.
Burmisrz Staszowa Leszek Kopeć, korzystając z okazji przedstawił swoją zastępcę dr Ewę Kondek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Dorota Lipińska omówiła szczegółowo cztery projekty, które zostały przygotowane na zlecenie staszowskiego magistratu.

W nawiązaniu do listopadowego spotkania rozmawiano na temat remontu elewacji kamienic, a także o konieczności przebudowy przyłączy energetycznych oraz infrastruktury komunalnej, które docelowo miałyby być uwzględnione w projekcie rewitalizacji.
Dyskutowano również o konieczności włączenie do projektu rewitalizacji przyległych do rynku ulic Kościelnej, Rytwiańskiej i Długiej.
Burmistrz zachęcał obecnych do dzielenia się uwagami w sprawie przedstawianych propozycji. Chciał również się dowiedzieć, która z koncepcji cieszy się największym uznaniem mieszkańców. Obecni chętnie dzielili się swoimi pomysłami.
W toku burzliwej dyskusji zebrani niemalże jednogłośnie stwierdzili, że koncepcja nr 2 jest najbardziej optymalną.
Zebrani zaproponowali również własne zmiany w przedmiotowej koncepcji. W toku dyskusji zasugerowano, aby pomnik Tadeusza Kościuszki został przeniesiony w historycznie pierwsze miejsce posadowienia, to znaczy bliżej ulicy Opatowskiej. Natomiast zaprojektowana w tym miejscu fontanna znalazłaby swoje miejsce bliżej ulicy Kościelnej.
Zauważono też konieczność uwzględnienia w projekcie jeszcze jednego przejścia podziemnego - zlokalizowanego bliżej ulicy Krakowskiej. Zwrócono uwagę na przejścia dla pieszych przez drogę Krakowska - Opatowska, z których docelowo będzie można zrezygnować.  
Koncepcja nr 2 przewiduje tylko pięćdziesiąt miejsc parkingowych w centrum miasta. Jak zaproponował burmistrz - problem ten mogłoby rozwiązać wybudowanie piętrowego parkingu przy Starostwie Powiatowym lub markecie Polo. Mieszkańcy zgłaszali też swoje propozycje. Wśród nich były pomysły zagospodarowania łąk za Urzędem Miasta i Gminy w Staszowie, czy też wykorzystanie przestrzeni nad kanałem młyńskim przy ul. Krakowskiej oraz placu w okolicach dawnego kina.
Mieszkańcy wyrazili swoje oburzenie na temat propozycji konserwatora zabytków, który chce zupełnie zlikwidować zieleń na rynku - ty samym - przywrócić mu charakter placu handlowego.
Staszowianie z dużym niezadowoleniem również przyjęli pomysł, aby wszystkie drogi w rynku były wybrukowane, a zwłaszcza zachodni odcinek od ul. Krakowskiej do Opatowskiej, który miałby być udostępniony dla ruchu samochodowego. Mieszkańcy wyrazili swoje obawy, że taka nawierzchnia znacznie zwiększy emisje hałasu przejeżdżających aut.
Burmistrz Leszek Kopeć obiecał przekazać wszystkie powyższe uwagi konserwatorowi zabytków oraz że będzie zabiegał o to, by zostały one uwzględnione na etapie projektowania.

zmiany w koncepcji nr 2 s
Propozycje zmian dla koncepcji nr 2

 c171433

 c171448

 c171447

 

 c171458

 c171461

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow