O zdrowiu w staszowskim magistracie

k8O tym czy warto się szczepić i jakie zagrożenia płyną z braku profilaktyki szczepień, a także o roli, jaką samorządy lokalne mogą odegrać w procesie profilaktyki i edukacji zdrowotnej rozmawiano w piątek 18 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Okazją do rozmów o zdrowiu stała się konferencja p.n.:"Rola Jednostek Samorządów Terytorialnych w poprawie dostępności do szczepień ochronnych".

Konferencję objął honorowym patronatem Główny Inspektor Sanitarny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. Podczas konferencji prouszano kwestie szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele szkół a także lekarze i przedstawiciele przychodni zdrowia oraz władze samorządowe na czele z burmistrzem Staszowa Leszkiem Kopciem, który otwierając konferencję podziękował za jej organizację właśnie w Staszowie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji dotyczących zagadnień związanych z profilaktyką szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom. Przekonywano, że warto się szczepić przeciw ww bakteriom, które coraz częściej są przyczyną grożnych powikłań chorobowych. Poruszano także problematykę związaną z dostępnością szczepień profilaktycznych. Omawianie zasadności szczepień oparto na przykładach, a jednym z nich był samorząd miejski w Kielcach. Na tym przykładzie przedstawiono także rolę samorządów lokalnych w poprawie dostępności do szczepień i realizacji skutecznych programów profilaktycznych. Konferencję zakończył panel dyskusyjny. Na zakończenie organizatorzy spotkania oraz prelegenci otrzymali z rąk zastępcy Burmistrza Staszowa dr Ewy Kondek, okolicznościowe zestawy upominków promujących Miasto i Gminę Staszów.

 

 k7

k2

k3

k4

k5

k6

k8

k9

k10

k11

k12

 

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow