Kampania "Każdy adres jest ważny"

IMG 0451Dane adresowe mają znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Mimo, że nie zastanawiamy się nad tym, to bez dostępu do takich informacji mielibyśmy olbrzymie problemy z codziennym funkcjonowaniem. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie dobrze wywiązuje się z obowiązków nałożonych przez ustawowdawcę i poprawnie prowadzi elektroniczny rejestr adresowy. Magistrat włączył się również do akcji "Każdy adres jest ważny", realizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Informuje o tym tzw. „human stand" - wizerunek strażaka, który stoi przy wejściu głównym do budynku urzędu. Celem zorganizowanej kampanii jest promocja roli i znaczenia aktualnych danych adresowych. Wiarygodność danych adresowych jest szczególnie ważna z punktu widzenia działań ratowniczych. Celem jest budowanie wśród mieszkańców świadomości jak ważna jest, jakość danych adresowych i pokazanie, jaki te dane mają wpływ na wiele aspektów naszego codziennego życia. „Strażak" w prowadzonej akcji jest symbolem poprawnego prowadzenia przez gminę elektronicznego rejestru adresowego, a tym samym sumiennego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Dzięki współpracy pomiędzy Gminą Staszów a Głównym Geodetą Kraju dane adresowe mogą być poprawnie gromadzone w systemie teleinformatycznym i przekazywane na poziom centralny do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W związku z powyższym „human stand" - postać strażaka, wraz z ulotkami informacyjnymi został umieszczony w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.


Gdzie między innymi wykorzystywane są dane adresowe ?

1. Służby ratownicze - dzięki dostępowi do wiarygodnej informacji adresowej mogą one szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, tym samym pomoc dociera szybciej.
2. Użytkownicy nawigacji – dzięki aktualnym danym adresowym w nawigacjach, ich użytkownicy mają pewność i gwarancję precyzyjnego wskazania celu podróży i lokalizacji miejsca docelowego.
3. Poczta, kurierzy, dostawcy – liczba wysyłanych przez nas listów i przesyłek rośnie z każdym miesiącem. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkowałoby utrudnieniem i wydłużeniem czasu dostawy przesyłek.

Gdzie sprawdzisz swoje dane adresowe?
Dane adresowe można sprawdzić za pośrednictwem geoportalu (www.geoportal.gov.pl) lub bezpośrednio w urzędzie gminy, która odpowiedzialna jest za prowadzenie ewidencji adresowej.

 

strazak

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow