Ogłoszenie: XIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu 14 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2015 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 186/16,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 – projekt nr 187/16,
c) opłaty targowej – projekt nr 184/16,
d) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – projekt nr 185/16.
4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 15 grudnia 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku.
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz


 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow