Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 stycznia 2016 roku

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2016 roku.

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow