Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy

File988Nawet trzy lata zwolnienia z podatku od nieruchomości. Na takie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą nowe miejsca pracy na terenie "strefy A" w Grzybowie. Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Staszowie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, dzięki której przedsiębiorcy, tworzący nowe miejsca pracy, będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Przyjęta uchwała jest częścią programu wsparcia przedsiębiorczości na terenie Gminy Staszów. Szczegóły przyjętej uchwały przedstawiają się następująco. Przedsiębiorcy, prowadzący swoją działalność na terenie "strefy A" w Grzybowie będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za utworzenie nowych miejsc pracy. I tak firma która utworzy co najmniej 4 nowe miejsca pracy - zyska 1 rok zwolnienia od podatku. Przy liczbie minimum 15 nowych miejsc pracy ulga będzie obowiązywała przez dwa lata, a jeżeli utworzonych zostanie co najmniej 40 nowych miejsc pracy ulga będzie obowiązywała przez 3 lata. Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie formą pomocy de minimis. Zwolnienie z podatku będzie przysługiwać przy spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest wspomniana wyżej liczba nowych miejsc pracy, kolejnym jest obowiązek utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy po upływie czasu, w którym zastosowano zwolnienie od podatku. Na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ulga będzie przysługiwała od 1 stycznia roku następującego po roku w którym złożono wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości. 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow