Opłaty targowe bez zmian

File1003Nie zmieni się wysokość opłat targowych pobieranych na placach targowych na terenie Miasta i Gminy Staszów. Rada Miejska w Staszowie przyjęła jednogłośnie projekt uchwały o opłacie targowej.


Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Staszowie uchwalono wysokość dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta i gminy Staszów. W projekcie uchwały znalazły się stawki dla produktów, których sprzedaż odbywa się na placach targowych w Staszowie, ale również dla tych, które jak trzoda chlewna i konie nie są jeszcze dostępne na targowisku.


Tabela stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Staszów w 2016 roku.

Nazwa / kategoria

Stawka dzienna

Bydło, źrebięta, trzoda chlewna (za sztukę)

5 zł

Konie powyżej 2 lat (za sztukę)

10 zł

Cielęta, owce, kozy (za sztukę)

3 zł

Prosięta, drób, króliki (za sztukę)

1 zł

Płody rolne z wozu konnego lub przyczepy

5 zł

Płody rolne i inne art.
z samochodu plus 5m2 wstawki
do samochodu

o ładowności do 1 t. włącznie i osobowych

10 zł

o ładowności pow. 1 tony

20 zł

Warzywa, owoce, nasiona, kwiaty i krzewy

Zajmowana powierzchnia do 2m kw.

5 zł

Od 2m -15 metrów kwadratowych

8 zł

Sprzedaż z torby i odzież używana

10 zł

Stanowiska o powierzchni do 15 m kw włącznie z podziałem na branże

Dziewiarstwo, konfekcja, obuwie

20 zł

Bednarstwo, rymarstwo, powroźnictwo, czapnictwo, garncarstwo i inne wyroby rzemieślnicze

10 zł

Sprzęt elektroniczny

26 zł

art. spożywcze, przemysłowe, papiernicze, książki

10 zł

Art. chemiczne i kosmetyki

20 zł

Działalność gastronomiczna

28 zł

Od sprzedaży ze szczęki typowej (1,80x2,20m) plus 3m kw. dostawki

8 zł

Dodatkowy metr powierzchni dla sprzedaży ze szczęki i stanowisk do 15m kw.

1 zł

Sprzedaż mebli (za każdy metr kw. zajmowanej powierzchni)

1 zł

Sprzedaż mięsa i wędlin w budkach

26 zł

Sprzedaż mięsa i wędliny z pojazdów przystosowanych do handlu

19 zł

Przypadki nie określone wyżej

12 zł

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow