Ogłoszenie: XX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 11 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 stycznia 2016 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok – projekt nr 195/16,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016 – 2027 – projekt nr 196/16,
c) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 189/16,
d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 193/16,
e) zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie – projekt nr 194/16,
f)zmian w składzie Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie uchwalonego Uchwałą Nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2015 roku – projekt nr 192/16,
g) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 191/16,
h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 190/16,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych – projekt nr 197/16,
j) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 198/16.


4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie na 2016 rok.
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszów
(-) Ireneusz Kwiecjasz

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow