Ziemia Staszowska

Ziemia StaszowskaDAWNO, DAWNO TEMU

Staszów jako wioska znany był już w XIII w., kiedy to został spalony drewniany kościół parafialny. Na jego miejscu wybudowany został obecny kościół św. Bartłomieja. W 1525 roku, na drugi dzień po hołdzie pruskim, tj. (11.IV) Zygmunt I nadał Staszowowi przywilej odbywania jarmarków. Od tego czasu, po dziś dzień, należący wówczas do Hieronima Łaskiego Staszów pozostaje miastem. Szczególny rozkwit przeżywa Staszów od chwili, kiedy po wielkim pożarze w poł XVIII w. ówczesny właściciel Aleksander Czartoryski buduje 27 murowanych kamienic wokół rynku i sprowadza niemieckich rzemieślników. Dzięki nim Staszów stał się centrum przemysłowym regionu. Produkowano tutaj wyroby sukiennicze, szable, fajki stambułki, ceramikę, wyroby skórzane, ... .
U szczytu potęgi gospodarczej, niegdyś stanowiący część dóbr Rytwiańskich Staszów i najbliższe otoczenie nazywane były „Państwem Staszowskim”. Przed wojną w Staszowie zamieszkiwało wielu Żydów. Pozostało po nich wspomnienie i cmentarz żydowski przy ul. Kościuszki. Staszów dziś, to miasto, którego rozwój w niewielkim stopniu wynika ze świetnej starożytnej historii. Miasto rozwinęło się po odkryciu w najbliższym sąsiedztwie złóż siarki mineralnej. Pozwoliło to Staszowowi podnieść się z powojennej zapaści.Spacerek dla turysty

Z punktu widzenia turysty warto poświęcić trochę czasu Staszowowi. Polecenia godnym jest odwiedzenie obecnego kościoła św. Bartłomieja, wraz z kaplicą Matki Boskiej Różańcowej oraz przyległym cmentarzem. W kościele należy zwrócić uwagę na bogate sztukaterie w prezbiterium, które pokrywały niegdyś całe sklepienie. Usunięto je ze względu na pękanie kościoła, spowodowane słabą konstrukcją i prawdopodobnie zjawiskami krasowymi pod obiektem. Do kościoła dobudowana jest wspaniała manierystyczna kaplica Tęczyńskich, będąca doskonałym przykładem renesansowego włoskiego odrodzenia. Obowiązkowym punktem na trasie jest Rynek wraz z XVIII w. Ratuszem. Układ architektoniczny tej części miasta pozostaje niezmieniony od XVII w. Uwagę zwiedzających przyciąga ciekawa bryła ratusza. Co prawda, pełnił on swego czasu funkcje siedziby władz miejskich, ale pierwotne przeznaczenie daje raczej powód do używania drugiej nazwy – kramnice. Po Staszowie rozrzuconych jest wiele interesujących zabytków architektury małomiasteczkowej i przemysłowej. Obok rynku przy ul. Krakowskiej     znajduje się budynek XVII w. karczmy, przy kanale rzeki Czarnej zabudowania przemysłowe z XVIII-XIX w. w tym dawny młyn. W parku nad rzeką dawne koszary rosyjskie z okresu rozbiorów.Nad wodą, wśród lasów ...

Tuż za Staszowem zaczyna się przetykany licznymi oczkami wodnymi i stawami las. Największe z nich tzw. Golejów otaczają ośrodki wypoczynkowe oraz liczne punkty gastronomiczne. Można na Golejowie skorzystać z plaży, popływać kajakiem i rowerem wodnym. Szczególną atrakcję stanowi przepłynięcie przesmykami łączącymi staw duży golejowski z trzema mniejszymi.
Odpoczywając na Golejowie nie wolno zapomnieć, że to tylko jeden z kilkudziesięciu stawów śródleśnych w tej okolicy. W dawnych przewodnikach po woj. świętokrzyskim nazywano Golejów „Małymi Mazurami”. Najłatwiej dotrzeć do licznych oczek wodnych poruszając się pieszo, rowerem lub konno. Dokładniejszy opis ścieżek leśnych znajduje się w folderze Golejów – Kraina 100 jezior, który można nieodpłatnie otrzymać w ośrodkach wypoczynkowych na Golejowie.Serce Kołłątaja, platany i ... bizony

Niezwykle różnorodne atrakcje znajdują się w promieniu niecałych dziesięciu kilometrów od Staszowa.
W pobliskiej Wiśniowej, pośrodku parku jest okazały pałac Kołłątajów. Historia tego miejsca związana jest z jednym z najwybitniejszych polskich patriotów – ks. Hugonem Kołłątajem. Miejsce to ukochał tak bardzo, że zażądał, aby po śmierci, jego serce pochować w Wiśniowej. Obecnie wmurowane jest za tablicą pamiątkową w kościele.
Wiśniowa, jest miejscowością położoną wśród niezwykle uroczego krajobrazu. Łąki przecina meandrująca wśród lessowych wzgórz rzeka Kacanka. Zalesione wzgórze przecinają liczne, bardzo głębokie wąwozy, a wkoło można napotkać ślady historii.
Inną zupełnie historię mają Kurozwęki – wieś odległa od Staszowa o ok. 8 km. Tam na łąkach nad rzeką Czarną pasą się jedyne w Polsce hodowlane bizony. Być może nie byłby ten widok tak niezwykłym, gdyby nie perspektywa wspaniałego pałacu z okazałym romantycznym parkiem, rysująca się ponad nimi. Pałac i park ze wspaniałymi platanami są ponownie w rękach dawnych właściciel – rodziny Popielów.
W Kurozwękach jest również wspaniały kościół wraz z zespołem klasztornym, w którym obecnie znajduje się zakład opiekuńczo leczniczy.
Atrakcji, znajdujących się w zasięgu jednodniowej wycieczki rowerowej ze Staszowa, nie sposób wymienić. Najciekawsze z nich to: klasztor pokamedulski, ruiny zamku, pałac Radziwiłłów i dawne zabudowania przemysłowe w Rytwianach, śródleśną wioskę Strzegom, w której znajduje się drewniany kościółek, eklektyczny pałac w Wiązownicy Kolonii zwany „Dzięki”, średniowieczne miasteczko Szydłów, sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Sulisławicach, ruiny zamku w Ujeździe ... .
Lokalizacja Staszowa powoduje, że odpoczywający tutaj turysta, zwiedzić może również pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, Sandomierszczyznę i Ponidzie.
 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow