Pliki do pobrania

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I / LUB KRZEWÓW
2 FORMULARZE PODATKOWE
3 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków - formularz
4 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5 Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
6 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2015/16
7 Formullarz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2015 roku
8 SPORT
9 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
10 DROGOWNICTWO
11 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)
12 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA i GMINY STASZÓW
13 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - formularze dot. konkursów na zadania publiczne
14 OCHRONA ŚRODOWISKA
15 Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2014 roku
16 Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
17 Przystanki - formularz wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzgodnienie zasad korzystania tych przystanków
18 FORMULARZE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM MELDUNKOWYM
19 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
20 Wniosek o nadanie odznaczenia ZASŁUŻONY DLA MIASTA
21 Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej
22 Wnioski - LOKAL SOCJALNY
23 Usługi Hotelarskie
24 Warunki zabudowy - Wnioski
25 Wniosek - impreza masowa
26 Działalność gospodarcza

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow