Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego


plakat_wsparcie

Uroczyste podsumowanie projektu

m2014 11 07 b 02627 listopada, w Liceum Ogólnokształcący im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów”, który realizowany był w trzech staszowskich placówkach: Żłobek w Staszowie, Klub Dziecięcy w Staszowie i Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie. Gmina Staszów pozyskała na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę
ok 1 240 950,00  złotych. Całkowita wartość projektu wyniosła ok 1 460 000,00 złotych.

Więcej…

 

Zbliżamy się do końca realizacji Projektu

 dsc 0016Projekt „WSPARCIE DLA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W GMINIE STASZÓW” realizowany jest przez  Gminę Staszów, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS POKL - Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
W ramach projektu Gmina otrzymuje środki pozwalające na utrzymanie i funkcjonowanie przez okres (od 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r.) trzech placówek w Staszowie: Żłobka, Klubu Dziecięcego oraz Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk” utworzonych dzięki dofinansowaniu z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „MALUCH”.

Więcej…

 

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Dziecięcym „Wesoły Pajacyk”

 m4-dscf328223 stycznia na zaproszenie maluszków z Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk” przy Przedszkolu nr 3 w Staszowie przyszły ukochane babcie i kochani dziadkowie.
Gości bardzo uprzejmie przywitała Pani Dyrektor Danuta Drózd, która zaprosiła wszystkich przybyłych gości do odświętnie przygotowanej sali, w której nasi wychowankowie spędzają sporo czasu. Było dużo śmiechu przy siadaniu na malutkich krzesełkach naszych milusińskich. Dzieci z opiekunkami przygotowały okolicznościowy program artystyczny, w którym chętnie śpiewały piosenki, recytowały wiersze i tańczyły dla swoich ukochanych babć i dziadków.

Więcej…

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (cyt. Janusz Korczak)

mschowek-17Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.
Od listopada 2012 r. rozpoczął działalność Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” przy Przedszkolu nr 3 w Staszowie, w ramach projektu „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w gminie Staszów.”
Klub Dziecięcy zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 13.00.
Celem głównym projektu jest wsparcie dla rodziców z gminy Staszów, którzy mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, lub powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Więcej…

 

Żłobek w Staszowie

przedszkole_pokl

Jesteśmy na półmetku projektu pn. "Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu powstał Żłobek w Staszowie.

00mProjekt skierowany jest do rodziców bezrobotnych, chcących powrócić na rynek pracy, podnieść swoje kwalifikacje lub będących na urlopach wychowawczych czy macierzyńskich. Dzieci bezpłatnie korzystają z bezpiecznie wyposażonych sal, atestowanych zabawek i pomocy edukacyjnych. Ponieważ rodzice uczestniczący w projekcie nie ponoszą żadnych opłat w związku z umieszczeniem dziecka w żłobku, w ramach projektu finansowane jest funkcjonowanie placówki, min. wynagrodzeń personelu, zakup żywności, opłaty za media czy środki czystości.

Podopieczni mają zapewnione bezpieczne miejsca do spania oraz do zabawy. Placówka spełnia wszystkie warunki określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Troszczymy się o to, aby wnętrze i otoczenie było jak najbardziej przyjazne dzieciom, by stwarzało ciepłą i domową atmosferę.

Więcej…

 

Strona 1 z 2

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow