Konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji staszowskiego rynku

zmiany w koncepcji nr 2 m17 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie podczas, którego dyskutowano na temat przebudowy staszowskiego rynku.
Burmisrz Staszowa Leszek Kopeć, korzystając z okazji przedstawił swoją zastępcę dr Ewę Kondek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Dorota Lipińska omówiła szczegółowo cztery projekty, które zostały przygotowane na zlecenie staszowskiego magistratu.

Więcej…

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. ustawy z 2014 r. poz. 1118).

Więcej…

 

Ogłoszenie

rondo2Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w związku z zakończeniem budowy ronda u zbiegu ulic : Targowej, Kolejowej i Obwodnicy zlokalizowanym na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 3114/6, 3195/2, 5980/4, 5981/67, 5982/3 i 5983/1 stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, a będących w zarządzie ŚZDW podjęte zostały działania zmierzające do nadania nazwy dla nowo powstałego ronda.
Propozycje nazw należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie Biuro Obsługi Klienta lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 28 lutego br.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Staszów
(-) Tomasz Fąfara

 

Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic

Szanowni Państwo!

Do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęła podpisana przez 204 osoby petycja mieszkańców Staszowa i osób związanych z naszym miastem. W przedmiocie zmiany nazw następujących ulic:

  1. ulica XXV-lecia PRL;

  2. ulica gen. Karola Świerczewskiego;

  3. ulica gen. Aleksandra Zawadzkiego;

  4. ulica Marcelego Nowotki;

  5. ulica PKWN;

  6. ulica Janka Krasickiego;

  7. ulica Hanki Sawickiej.

 

Więcej…

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały  Rady Miejskiej w Staszowie


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu  konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
        
Opinie i uwagi należy składać do dnia 30 września 2010 r. na „Formularzu zgłaszania uwag  ...” w formie pisemnej  na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”) lub pocztą tradycyjną  w p. 302 tut. Urzędu.

 Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Konsultacje rozpoczynają się od 18 września 2010 r. i zostaną zakończone 30 września 2010 r.

Projekt uchwały oraz  Formularz zgłaszania uwag dotyczących projektu opublikowany został na stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów www.staszow.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Staszów lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow