Pozostałe ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2016 r. - decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wydane zostały decyzje stwierdzające, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A. Wydział Infrastruktury i Nieruchomości.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Treść obwieszczenia Wojewody Świtokrzyskiego z dnia 07 października 2015 r. dostępna poniżej.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

Treść obwieszczenia z dnia 07 października 2015 r. dostępna poniżej.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe

Źródło: http://bip.kielce.uw.gov.pl

 

 

Obwieszczenie - Rzędów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Więcej…

 

Obwieszczenie - ul. Rajska

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego w sprawie "Rozbudowy ulicy Rajskiej w Staszowie"

Więcej…

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2013

Obwieszczenie Wojewiedy Świętokryzskiego z dnia 13.11.2013 r. Znak: IN.VIII.752.9.2013 dotyczącego ogłoszenia decyzji potwierdzającej na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji  przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem, 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do gruntu zajętego pod linie kolejową, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A. niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.06.2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów została wydana w dniu 12 września 2013 roku decyzja nr 1.3/2013 o zmianie decyzji nr 2/2010 Starosty Staszowskiego znak B.II.C.7362-S-6/09 z dnia 26 marca 2010 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: Budowa ulic na Osiedlu Małopolskie w Staszowie w ramach zadania "Budowa infrastruktury techicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie".

Więcej…

 

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje wolontariuszy

Europejskie Forum Młodzieży informuje o dwóch wolnych miejscach na 6-miesięczny wolontariat realizowany w organizacji pozarządowej „TES-HIENET Technology, Educationa and Sport" na wyspie Chios w Grecji.
Europejskie Forum Młodzieży jest pozarządową organizacją, zajmującą się, między innymi, wolontariatem europejskim w ramach Programu „ Młodzież w działaniu" współfinansowanego przez Komisję Europejską, angażowaniem młodzieży w życie polityczne i społeczne regionu i kraju, organizowaniem obozów szkoleniowych „EuroWeek - Szkoła Liderów" dedykowanych dzieciom i młodzieży z terenów całej Polski.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszcenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2013 roku znak: IG.XII.752.9.2013, które dotyczy zawiadomienia o zamiarze potwierdzenia, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 200 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw, między innymi do nieruchomości położonej na terenie gminy Staszów, pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

Więcej…

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego w/s zmiany decyzji nr 2/2010 Starosty Staszowskiego znak: B.II.C.7362-S-6/09 z dnia 26 marca 2010 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: Budowa ulin na Osiedlu Małopolskie w Staszowie w ramach zadania "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie" [Treść obwieszczenia]

 

Strona 1 z 2

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow