Budowa Strategii Rozwoju na lata 2015-2025

strategia diagnoza prognoza
Strategia
Rozwoju Miasta
i Gminy Staszów
na lata 2015-2025
Diagnoza Strategiczna Prognoza Oddziaływania
na Środowisko

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały Nr X/77/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem:

1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,

2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, www.bip.staszow.pl

 

 

Linki:

 

Strategia Miasta i Gminy Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały Nr X/77/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025.

Więcej…

 

Konsultacje

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025

wraz z

Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015–2025

Więcej…

 

O strategii z organizacjami pozarządowymi

sp mW poniedziałek, 9 lutego, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji nad projektem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2025”. Na zaproszenie wystosowane przez burmistrza Leszka Kopcia licznie odpowiedzieli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadziła zastępca burmistrza Ewa Kondek. Spotkanie to było nie tylko elementem prac nad strategią, ale również formą szerszej współpracy i dialogu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Staszów.

Więcej…

 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów

 

Treść Zarządzenia

20150109zarzadzenies1m20150109zarzadzenies2m20150109zarzadzenies3m

 

Konsultacje projektu Strategii Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025

strategia okladka

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych

 

Projektu Strategii Rozwoju

Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025.

Więcej…

 

Zarządzenie dot. powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 135 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025

 

Warsztaty dot. budowania Strategii

20140715warsztatymSzanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do opracowania: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025 mamy przyjemność zaprosić Państwa na: Warsztaty dotyczące budowania założeń Strategii Rozwoju, które odbędą się 25.07.2014 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miastai Gminy w Staszowie, według następującego harmonogramu czasowego: 

- Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz studenci – godz. 11.00,

- Zespół ds. Strategii Rozwoju – godz. 13.00,

- Przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorstw z branży turystycznej – godz. 15.00,

- Przedsiębiorcy – godz. 17.00, 

- Organizacje Pozarządowe – godz. 19.00.

W trakcie spotkania zostaną przeprowadzone badania ankietowe, które przyczynią się do określenia zasobów oraz potencjału Miasta i Gminy oraz ustalenia kierunków dalszego rozwoju.

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy
Romuald Garczewski

 

 

Strategicznie o Staszowie

P7140003mPrzyszłość miasta i gminy była głównym tematem dyskusji, która odbyła się w poniedziałek 14 lipca w Staszowskim Ośrodku Kultury. Konferencja miała na celu zainicjowanie prac nad Strategią Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025.

Burmistrz Romuald Garczewski zachęcał zebranych do włączenia się w prace. Podkreślał otwartą formułę przygotowania tego ważnego dokumentu. Zwrócił także uwagę zebranych, na to że do pisania strategii zaproszona została zewnętrzna firma, która będzie mieć niezależne spojrzenie na problematykę rozwoju naszego regionu.

Paweł Walczyszyn właściciel firmy Inicjatywalokalna.pl przybliżył specyfikę nowego okresu programowania i możliwości pozyskania środków na rozwój gminy Staszów. Prosił uczestników konferencji, aby poszukali pomysłu na Staszów i zastanowili się jakie problemy są konieczne do rozwiązania. Głos zabierali również starosta Andrzej Kruzel, który zwrócił uwagę na lokalizację miasta w układzie komunikacyjnym i konieczność uwzględnienia w nim układu obwodnicowego. Burzliwa dyskusja wywiązała się w kontekście problematyki bezrobocia.

Więcej…

 

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy.

Więcej…

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow