Inwestycje

Inwestycje drogowe

jasien2Widoczne są postępy w przebudowie drogi Wola Osowa - Jasień. Łączny koszt to 753 869,98 zł. Na realizację inwestycji pozyskano kwotę 527 569,98 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na ukończeniu jest również ul. Na Kępie w Staszowie, której koszt wykonania wyniesie 131 986,38 zł oraz droga Oględów - Niemścice za 291 067,20 zł. Obydwie inwestycje są realizowana w ramach dotacji pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie kwota dofinansowania obydwóch inwestycji to 346 057,00 zł..

Trwają prace na drodze dojazdowej do plaży Jeziora Chańcza, na odcinku znajdującym się w granicy Gminy Staszów. Koszt  inwestycji 76 250,75 zł.

Więcej…

 

Staszów z kolejną promesą

20120626promesymGmina Staszów odbuduje kolejne drogi w ramach programów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W dniu 26 czerwca 2012 r. burmistrz Staszowa Romuald Garczewski odebrał z rąk wojewody Bożentyny Pałki-Koruby promesę na 550 tys zł.

Środki w łącznej kwocie 18 milionów 150 tysięcy zł otrzymało 44 gminy oraz dziewięć powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego. Zostaną one przeznaczone głównie na odbudowę zniszczonych dróg.

To nie pierwsze środki pozyskane przez gminę Staszów, w 2012 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w marcu br. Staszów otrzymał na ten cel promesę o wartości 1 mln zł.

 

Kolejne inwestycje drogowe

20120524NaKepiemBurmistrz Staszowa podpisał umowy na kolejne inwestycje drogowe. Łącznie za ponad milion złotych zostaną wykonane:

- przebudowa drogi Wola Osowa - Jasień (za łączną kwotę 753869,98 zł);

- odbudowa i przebudowa drogi Oględów - Niemścice oraz odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie (za łączną kwotę 476450,98 zł).

Inwestycje będą realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Droga Wola Osowa - Jasień finansowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

Termomodernizacje w Kurozwękach i Koniemłotach

termomodernizacje_004Budynki Szkoły Podstawowej w Koniemłotach oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Kurozwękach mają nową elewację.
W ramach wykonanych prac oprócz docieplenia ścian zewnętrznych zamontowano na obiektach m. in. nowe parapety, rynny, instalację odgromową, oraz tam gdzie było to konieczne wymieniono stolarkę okienną. Na budynkach szkoły i ośrodka zdrowia w Kurozwękach wykonano nowe pokrycia dachowe.
Całkowita wartość inwestycji to 655 tys. zł, z czego 400 tys. zł pochodziło z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Więcej…

 

Milion na remonty dróg

_dsc0030Milion złotych przyznano dla miasta i gminy Staszów na usuwanie skutków powodzi. Na taką kwotę burmistrz Staszowa Romuald Garczewski odebrał promesę od podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego, wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz wicewojewody Beaty Oczkowicz.
Uroczyste przekazanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach we wtorek, 13 marca. Za otrzymane pieniądze wyremontowane zostaną drogi gminne o łącznej długości ponad 2,8 km. Będą to: droga relacji Niemścice - Oględów oraz ul. Na Kępie w Staszowie.
Jak podaje PAP - spośród gmin największe dotacje otrzymały: Sandomierz (1,3 mln zł), Staszów (1 mln zł) oraz Chmielnik, Połaniec, Baćkowice i Łubnice (po 600 tys. zł). Po 1,5 mln zł otrzymały powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski, a milion złotych - pińczowski.

Więcej…

 

Są pieniądze na żłobek

Będzie żłobek i klub dziecięcy w Staszowie. 21 lipca br. burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podpisał umowy z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie tych inwestycji. Łączna kwota dotacji wyniesie niemal 150 tys. zł. 
Żłobek i klub będą znajdować się w Przedszkolu nr 8 na osiedlu „Wschód”. Całkowity koszt dostosowania budynku wyniesie prawie 296 tys. zł. W ramach modernizacji obiektu zostaną wykonane prace budowlano-montażowe, zakupione będzie nowe wyposażenie oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
Prace związane z adaptacją przedszkola zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
Dofinansowanie inwestycji uzyskano w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.
Normal 0 21

Będzie żłobek i klub dziecięcy w Staszowie. 21 lipca br. burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podpisał umowy z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie tych inwestycji. Łączna kwota dotacji wyniesie niemal 130 tys. zł. 

Żłobek i klub będą znajdować się w Przedszkolu nr 8 na osiedlu „Wschód”. Całkowity koszt dostosowania budynku wyniesie prawie 296 tys. zł. W ramach modernizacji obiektu zostaną wykonane prace budowlano – montażowe, zakupione będzie nowe wyposażenie oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

Prace związane z adaptacją przedszkola zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Dofinansowanie inwestycji uzyskano w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

 

Nowy plac zabaw

_02Już od kilku dni najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mają nową atrakcję, do korzystania z której zachęca słoneczna pogoda. Za ośrodkiem zdrowia przy ul. Wschodniej oddano do użytku nowy plac zabaw.

Obiekt powstał w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Radosna szkoła”. Jest to drugi tego typu obiekt, który w tym roku powstał w ramach tego programu na naszym terenie. Podobny znajduje się przy Szkole Podstawowej w Koniemłotach.
Koszt całkowity obydwóch inwestycji wyniósł ok. 250 tys. zł. Połowę tej kwoty pokryje MEN.

Więcej…

 

Pracownia językowa dla staszowskiej „trójki”

szkola_nr_3W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie powstanie pracownia do nauki języków obcych.

W sali lekcyjnej znajdować się będą 22 nowoczesne stanowiska dla uczniów, w tym: zakupione zostaną nowe meble, terminale uczniowskie, słuchawki, pakiet oprogramowania oraz nauczycielski panel sterowania.

Jak mówi burmistrz Romuald Garczewski całość kosztować będzie około 16 tys. zł. Jest to forma pomocy rzeczowej, jaką Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazuje w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji 2011” gminom.
Jeszcze w tym roku uczniowie będą korzystać z nowej pracowni.

 

Zakończono remonty "powodziówek"

podmaleniec_dobra_2Zakończono kompleksowe remonty pięciu dróg na terenie miasta i gminy Staszów. Inwestycje zostały dofinansowane w ramach dotacji (ponad 834 tys. zł) pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Łączna długość wyremontowanych dróg to ponad 3,8 km. Nowa nawierzchnia wraz z infrastrukturą przydrogową została wykonana na odcinku ul. Kościuszki w Staszowie oraz w Czernicy, Smerdynie, Grzybowie i w Dobrej – Podmaleńcu.

 

Więcej…

 

Ponad pół miliona na drogi w Gminie Staszów

20130319promesymGmina Staszów otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pomoc finansową w wysokości 600 tys. zł, na odbudowę kolejnych dróg.

Zrealizowane zostaną odcinki:

  • “Wiśniowa Nr 1” nr 003802T dł. 1060, od km. 0+370 do km 1+430.
  • "Dobra - Wiśniowa Poduchowna” nr 385079T, dł. 1750 mb, od km 0+000 do km 1+750.

Uroczystość wręczenia promes odbyła się w piątek, 15 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Oprócz Miasta i Gminy Staszów środki otrzymał Powiat Staszowski oraz gminy Połaniec, Osiek, Bogoria, Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.


 

Strona 7 z 8

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 04

wisniowa_01m
ystaszow