Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 stycznia 2016 roku

  • Drukuj

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej
do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2016 roku.